YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, avukatlık hizmetlerini iş etiği ve ahlakı çerçevesinde, dürüst ve şeffaf bir biçimde sunar.

YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ekip olarak bu beyanda yer alan iş etiği ilkeleri ve uygulamalarına azami hassasiyet gösterirler. Ekibimiz gerek kendisinin ve gerekse iş ortaklarının davranışlarını etkileme ihtimali bulunan her türlü menfaatlerini müvekkillerle paylaşır ve olası menfaat çatışmalarını ortadan kaldırmak için şartlar dâhilinde gerekli tüm önlemleri alır. YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu çalışanları, görev ve yetkilerini kendilerinden beklenen özen çerçevesinde adil bir biçimde yerine getirirler ve müvekkilin çıkarlarını dürüstlük kuralları çerçevesinde gözetirler.

Kuruluşumuzdan bu yana, bizimle aynı misyonu paylaşan, bilgisini devamlı pekiştirme isteği içerisinde olan, yenilikleri, dünyayı ve piyasayı takip eden, müvekkillerine en iyi hizmeti sağlama gayesi ile hareket eden birçok yetenekli meslektaşımızın da ekibimize katılması ile hukuki danışmanlık hizmeti alanında her geçen gün bir adım daha ileri gitmekten kıvanç duyuyoruz.

Büyüyen ekibimiz ve hedeflerimizle, belirlediğimiz vizyon ve temel ilkelerimiz doğrultusunda hizmet kalitemizi sürdürülebilir kılmak ve daha başarılı bir gelecek oluşturmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz.

Her bir müvekkilin ve projenin ihtiyaçlarının farklı olduğunun bilincindeyiz ve bu nedenle her bir müvekkilin ve işin özelliğini etraflıca anlamak ve buna uygun olarak hizmet sağlamak önem verdiğimiz konuların başında yer alıyor. Değişen ihtiyaçlara hızla cevap verebilme becerisinin, müvekkillerimizin menfaatlerini koruyabilmede ve projelere değer katmada ayırıcı bir özellik olduğuna inanıyoruz.

Müvekkilin ihtiyaçlarına hızlı çözüm sunma, ulaşılabilir olma ve sonuç odaklı çalışmanın yanı sıra; sunduğumuz hizmetin kalitesinden hiçbir koşulda ödün vermemek ve zamana karşı mücadele verilen durumlarda dahi çizgimizi korumak bizim için çok önemlidir.

Değişen global ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Geleneksel hukuk alanlarından vergi konularına, kurumsal yönetimden mevzuata uyum sorunlarına ve ekonomik suçlara kadar geniş bir yelpazede, hukuk danışmanlığı sunarak bu amacımızı gerçekleştiriyoruz.