Birçok farklı alanda uzman deneyime sahip olan şirketler hukuku ekibimiz, amaca en uygun hukuki çözümleri sunarak müvekkillerine hizmet vermektedir. Ekibimiz uluslararası ve yerel müvekkillerine uzun vadeli stratejik yatırım planlamaları ile günlük işleyişe yönelik hukuki hizmet taleplerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız yetenek ve tecrübelerini müvekkillerinin ihtiyaçları ile birleştirerek onlara yapıcı ve doğru danışmanlık hizmeti vermektedir.

Takımımız, şirket kuruluşları ve yapılandırmalarına ilişkin stratejik planlama ile şirket sekretarya hizmetleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazede müvekkillerine hizmet vermektedir. Şirketler hukuku ekibimiz otelcilik, turizm, enerji, inşaat, eğitim, havacılık, yiyecek ve içecek, sağlık, bilgi teknolojileri ve enformasyon, gayrimenkul ve ağır sanayi sektörleri gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bir diğer hedefimiz ise müvekkillerimize en etkili stratejik çözümleri sunup bu çözümleri hayata geçirmektir. Bu doğrultuda müvekkillerimiz ile yakın bir iletişim ve işbirliği içerisinde çalışarak ve ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde tüm boyutlarıyla ele alarak hizmetlerimizi sunmaktayız. Müvekkillerimizi iş ortağımız olarak görerek onların yatırımlarına hukuki hizmetlerimizle değer katmayı hedefliyoruz. Büromuz dâhilindeki farklı uzmanlık alanlarından da faydalanarak herhangi bir sektörde gerçekleşecek bir işleme ilişkin doğru yönlendirme yapabiliyor, bu alanlardaki teknik bilgimizi etkin biçimde kullanabiliyoruz.

Özellikle aşağıda belirtilmiş işlemler dâhil olmak üzere şirketler hukuku ekibimiz uluslararası ve yerel müvekkillerine şirketler hukukuna ilişkin her türlü hukuki hizmeti ve desteği sunmaktadır:

  • Şirket mensuplarına (yöneticiler, insan kaynakları uzmanı, ortaklar, personeller) şirketler hukuku alanında hukuk büromuzda ya da şirket nezdinde istenilen konu hakkında eğitim verilmesi ve seminer düzenlenmesi,
  • Kuruluş öncesi süreçte farklı şirket tipleri konusunda danışmanlık verilerek gerçekleştirilen şirket kuruluşları, şube ve irtibat büroları kuruluşu süreçlerinin yürütülmesi, vergi dairesi tescillerinin gerçekleştirilmesi,
  • Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu ve diğer komite ve kurul kararlarının hazırlanması, imza sirküleri ve/veya iç yönerge çıkarılması ve tadil edilmesi dâhil olmak üzere şirketlerin her türlü sekretarya işleri,
  • Teknik iflas durumlarının analiz edilmesi ve şirketler hukuku ve vergi hukuku perspektifi dâhilinde sermaye artırım veya azaltım süreçlerinin yürütülmesi,
  • E-ticaret ve tüketicinin korunması hakkında kanun çerçevesinde gerekli hukuki dokümantasyonun hazırlanması ve bu çerçevede gerekli tip sözleşmelerin hazırlanması,
  • Kira, hizmet, alt işveren, gizlilik ve lisans sözleşmeleri dâhil olmak üzere şirketlerin taraf olduğu birçok sözleşmenin hazırlanması sürecinde danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde eğitim/danışmanlık verilmesi, Türk Ticaret Kanunu'na uyum çerçevesinde veya mevcut pay sahipleri arasında akdedilmiş hükümleri yansıtmak amacıyla ana sözleşme tadillerinin gerçekleştirilmesi,
  • Bölünme, birleşme, nevi değiştirilmesi, terkin (tasfiye), malvarlığı devri, işletme devri veya hisse devri dâhil olmak üzere her türlü şirket içi yeniden yapılanmalar,
  • Şirket içi prosedürler, yönergeler veya politikaların yürürlüğe konması,
  • Şirketlerin diğer her türlü günlük işleyişlerine yönelik şirketler hukukuna yönelik hizmetlerin verilmesi.