YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu avukatları, iş hukukuna ilişkin kanun ve düzenlemeler kapsamında müvekkillerine etkin ve kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar. Avukatlarımız, müvekkillerimize iş sözleşmelerinin hazırlanması veya uluslararası nitelikteki iş sözleşmelerinin Türk İş Hukuku kapsamında uyarlanması konusunda destek vermektedirler. Ayrıca müvekkillerimize, işçi ve işveren ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla, çalışanların tatil izni haklarının ve vardiyalarının düzenlenmesi ile disiplin işlemlerinin uygulanması gibi periyodik ve günlük işleyişe yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri de sağlamaktayız.Ekibimiz, şirketlere, çalışanlara sağlanan muhtelif ek menfaat planları, pay edindirme planları ve buna benzer nitelikteki haklara ilişkin olarak da müvekkillerimize kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Ayrıca, bu alanda sağladığımız hizmetlerin bir alt başlığı olarak, müvekkillerimize yurtdışından yönetici ve personel transferleri ve işe alım süreçlerine özgü olarak, idari konularda yerel göçmenlik hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri de sağlamaktayız.

İş hukuku kapsamında müvekkillerimize aşağıda belirtilen alanlarda hukuki hizmet sağlamaktayız:

 • Büromuzda ya da şirket nezdinde, şirket mensuplarına yönelik (yöneticilere, insan kaynakları uzmanlarına, personellere) iş hukuku hakkında genel eğitim verilmesi veya istenilen konu hakkında seminer düzenlenmesi.
 • İşçi ve işveren haklarını koruyan iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş sözleşmelerinin revizesi,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücretlerinin hesaplanması,
 • İşe iade davaları,
 • Yarı zamanlı ve tam çalışma ücretleri, yıllık ücretli izinler, doğum izinleri,
 • İşçinin yaralanma, ölüm ve iş-görmezlik durumuna ilişkin tazminat davaları,
 • İşverenin kusursuz sorumluluğu,
 • İşçi kusurları,
 • Hizmet sözleşmelerinin haklı nedenle feshi,
 • İşçi-işveren uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculuk ya da uzlaşma süreçlerinin yürütülmesi, sulh protokollerinin hazırlanması,
 • Yöneticilere ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, tipik ve atipik iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Şirket içi düzenlemelerin, politikaların ve disiplin prosedürlerinin hazırlanması,
 • Çalışanlara ilişkin verilerin korunması,
 • Alt işverenlik ve hizmet alımı ve taşeronluk hizmetleri,
 • Prim ve diğer teşvik tedbirleri,
 • Oturma ve çalışma izinlerinin alınması da dâhil olmak üzere, göçmenlik konularında danışmanlık sağlanması.