Ekibimiz, gayrimenkul hukuku işlemlerinin tüm boyutlarına ilişkin olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize hizmet vermektedir. Gayrimenkul işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyulacak tüm hizmetleri çatısı altında toplayan ofisimiz, planlama, geliştirme, inşaat, gayrimenkul alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı ve kiralamasına ilişkin gereken tüm konularda uzmanlık sahibidir.

Büromuz, gayrimenkul sektöründeki müvekkillerimizi gerek önemli bireysel işlemler (bireysel veya kurumsal yatırımcılar) gerekse de büyük portföy işlemleri açısından temsil etmektedir. Ayrıca, müvekkillerimiz adına kiralayan ve kiracı arasındaki hukuki uyuşmazlıklar ile tahliye prosedürleri kapsamında da temsil hizmeti sunmaktayız.

Hukuk büromuz, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak en uygun işlem yapıları sunma konusunda önemli derecede deneyim sahibidir. Gayrimenkul hukukuna ilişkin olarak müvekkillerimize sağladığımız başlıca hizmetler aşağıda yer almaktadır:

  • Gayrimenkul alım-satım ve inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve müvekkiller adına müzakere edilmesi, gayrimenkuller üzerinde üst hakkı, irtifak ve intifa haklarının tesis edilmesi ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müvekkiller adına müzakere edilmesi,
  • İmar planlarının incelenmesi ve yapı kullanım izinlerinin imar izni, inşaat ruhsatı ve imar planlarıyla uyumunun değerlendirilmesi,
  • Alışveriş merkezi, otel ve işyeri yönetim sözleşmelerinin hazırlanması ve müvekkiller adına müzakere edilmesi ile serbest ticaret bölgesi ve organize sanayi bölgelerine ilişkin yatırımlar ve bunların yönetimine ilişkin hukuki hizmetler sunulması,
  • Yasal izinlerin ve imar planlarının incelenmesi çerçevesinde gayrimenkullere ilişkin hukuki inceleme hizmetlerinin sunulması,
  • Şahsi hakların şerh edilmesi işlemleri dâhil olmak üzere gayrimenkullere ilişkin ayni hakların Tapu Sicili'nde tescil edilmesi.