Tazminat hukuku, haksız fiillerden ve sözleşmeden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Gelen olarak "maddi tazminat davası" ve "manevi tazminat davası" olmak üzere iki tür tazminat davası vardır:

  • Maddi tazminat davası, ölüm veya yaralanma sebebi ile destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi malvarlığı değerlerinin zarar görmesinden de kaynaklanabilir.
  • Manevi tazminat davası, haksız bir fiil veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acılarının giderilmesi amacıyla açılır.
  • Tazminat Hukuku ve alacak davaları kapsamında avukatlarımız, yabancı unsurlu tazminat davaları ve alacak talepleri de dahil olmak üzere,
  • Araç kazalarından doğan maddi-manevi tazminat davaları,
  • Yabancı plakalı araçların neden olduğu kazalardan doğan tazminat davaları
  • Ürün sorumluluğu (hatalı ürünlerin verdiği cismani zararlar) davaları,
  • İşyeri kazalarına ilişkin davalar,
  • İdarenin hizmet kusurundan kaynaklı tazminat davaları ile her türlü alacak davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.