Ülkemizde özellikle zorunlu sigorta uygulamasının getirilmesi sonrası malpraktis davaları hızla artış göstermiş, bu durum hasta ve hekim hakları açısından sağlık hukukuna olan ilgiyi de arttırmıştır. Sigorta terminolojisine göre tıbbi kötü uygulama olarak bilinen malpraktis, Türk Tabipler Birliği etik ilkelerinin 13. Maddesinde Hekimliğin Kötü Uygulanması (malpraktice) başlığında yer alan tanımda "Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanması" olarak ifade edilmektedir.

Büromuz, sağlık hukuku alanında doktor ve diğer sağlık sektörü çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Büromuzun avukatları,

  • Hasta ve hekim hakları, hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  • Malpraktis davalarında hekimin tazminat sorumluluğu
  • Malpraktis davalarında hekimin cezai sorumluluğu,
  • Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi ve benzer diğer konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.