Büromuzda İş Hukuku alanında geniş bir kapsamda hizmet sunulmaktadır. Bu çerçevede, işçi-işveren uyuşmazlıklarının çözümüne olarak avukatlarımız;

 • İşçi ve işveren haklarını koruyan iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş sözleşmelerinin revizesi,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücretleri,
 • İşe iade davaları,
 • Yarı zamanlı ve tam çalışma ücretleri, yıllık ücretli izinler, doğum izinleri,
 • İşçinin yaralanma, ölüm ve iş-görmezlik durumuna ilişkin tazminat davaları,
 • İşverenin kusursuz sorumluluğu,
 • İşçi kusurları,
 • Hizmet sözleşmelerinin haklı nedenle feshi,
 • İşçi-işveren uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculuk ya da uzlaşma süreçlerinin yürütülmesi, sulh protokollerinin hazırlanması,
 • Eksik ödenen ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konularında müvekkillerin davaları ve şikayetlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.