Büromuz avukatları, gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satımı dahil her aşamada mal sahiplerine, kiracılara, gayrimenkul yatırımcılarına, müteahhitlere, mimarlara, inşaat firmalarına ve mühendislere gayrimenkul hukuku alanında hukuki destek sağlamaktadır.

Büromuz avukatları,

  • İnşaat sözleşmeleri,
  • Kira hukuku,
  • Taşınmazların alım ve satımı,
  • İpotek, irtifak, intifa gibi hakların tesis ve terkini işlemleri için sözleşme hazırlanması,
  • Mevcut sözleşmelerin incelenmesi v revizesi,
  • Yabancıların mülk edinmesi ve gayrimenkul hukukunu ilgilendiren diğer konularda İngilizce Türkçe danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.