Ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili için icra ve iflas takibi yoluna başvurulması sık rastlanan hukuki konulardan biridir. Büromuz, hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içerisinde olan bireylere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Büromuz avukatları, icra hukuku ve alacak takibi alanlarında,

  • İcra Müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme kararlarının icrası,
  • Kambiyo senetlerine (çek, senet, bono, poliçe) özgü takipler ile ipotek ya da rehnin paraya çevrilmesine ilişkin takipler de dahil olmak üzere, ilamlı ilamsız her türlü icra takibinin başlatılması
  • Haciz ve Satış işlemlerinin yapılması
  • Haciz işlemleri nedeniyle istihkak, istirdat ve tazminat talepleri,
  • İhalenin feshi davası ve karşılıksız çek şikayeti gibi İcra-Hukuk ve İcra Ceza davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.