YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu dava ve icra takipleri öncesinde hukuki risk değerlendirmesinin yapılması, hukuki risklerin azaltılması bakımından önleyici tedbirlerin alınması, mahkemeye gitmeden tarafların uzlaştırılması gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermektedir. Ön görüşme talebi halinde danışma ücreti alınmamaktadır.

Büromuz avukatları başlıca şu alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir:

  • Şirket hissedarlarının çıkarlarının korunması adına, kurul kararlarının gözden geçirilmesi ve risklerin belirlenmesi,
  • Dava ve icrai işlemler öncesinde her türlü belgenin hukuki olarak değerlendirilmesi,
  • Kişi ve kurum leh veya aleyhine açılmış veya açılacak davaların analizinin, takibinin ve periyodik raporlamasının yapılması,
  • Resmi başvuruların hazırlanması,
  • Her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve mevcut sözleşmelerin gözden geçirilmesi,
  • İhbar, ihtar ve protesto keşidesi, noterlik işlemleri,
  • Yeni çıkan kanunlar ve mevzuat hakkında bilgilendirme,
  • İşçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti,

Ve benzeri alanlarda uyuşmazlık doğmadan hukuki ilişkilerin çözümlenmesi ve müvekkillere zaman - para tasarrufu sağlayacak "önleyici" hukuk kurallarının hayata geçirilmesine ilişkin danışmanlık hizmeti vermek ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz alanların başında yer almaktadır.