İş Hukuku

Büromuzda İş Hukuku alanında geniş bir kapsamda hizmet sunulmaktadır. Bu çerçevede, işçi-işveren uyuşmazlıklarının çözümüne olarak...

İcra İflas Hukuku

Ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili için icra ve iflas takibi yoluna başvurulması sık rastlanan hukuki konulardan b...

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, haksız fiillerden ve sözleşmeden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Gelen olarak "maddi tazminat d...

Sağlık Hukuku

Ülkemizde özellikle zorunlu sigorta uygulamasının getirilmesi sonrası malpraktis davaları hızla artış göstermiş, bu durum hasta ve...

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Büromuz avukatları, gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satımı dahil her aşamada mal sahiplerine, kiracılara, gayrim...

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku ofisimizde ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz alanlardan olup ofisimiz avukatları şahısların birbirlerine karşı işledi...

Miras Hukuku

Malvarlığında ölüm sonrası paylaşım düşünülerek planlama yapılmaması, vasiyetname düzenlenmemesi, medeni kanunun belirlediği saklı...

Aile ve Boşanma Hukuku

Ülkemizde yaklaşık her yıl 600.000 kişi evlenmekte ve yaklaşık 130.000 çift yargı yoluna başvurmaktadır.

Yabancılar Hukuku

YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, kurulduğundan bu yana yoğunlaştığı Türk - Avrupa Birliği Hukuku alanındaki faaliyetleri nedeniyle...

Tüketici Hukuku

YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, tüketici hukuku alanında; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve...

Sözleşmeler Hukuku

YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ekibi, ihtilafların önlenmesi konusunda hem yerel hem ulusal, hem de uluslar arası tecrübe sahibid...

Hukuki Danışmanlık

YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu dava ve icra takipleri öncesinde hukuki risk değerlendirmesinin yapılması, hukuki risklerin azaltı...