Gerçek kişi müvekkillerimizin; şirketler hukukundan ve iş hukukundan doğan uyuşmazlıklarında, inşaat-gayrimenkul hukukundan ve kira hukukundan doğan uyuşmazlıklarda, ceza yargılamalarında, icra takiplerinde, miras hukuku alanındaki mal paylaşımı, intikal, ortaklığın giderilmesi ve sair şahıs hukukuna ilişkin hususlarda, tanıma ve tenfiz davaları, nüfus davaları, boşanma davaları, sağlık hukuku (doktor hatası) - trafik kazası ve buna bağlı tazminat davaları gibi alanlarda hukuksal danışmanlık, dava ve takiplerde vekillik hizmetlerini yürütmekteyiz.