Çalışma Alanlarımız

Gerçek kişi müvekkillerimizin; şirketler hukukundan ve iş hukukundan doğan uyuşmazlıklarında, inşaat-gayrimenkul hukukundan ve kira hukukundan doğan uyuşmazlıklarda, ceza yargılamalarında, icra takiplerinde, miras hukuku alanındaki mal paylaşımı, intikal, ortaklığın giderilmesi ve sair şahıs hukukuna ilişkin hususlarda, tanıma ve tenfiz davaları, nüfus davaları, boşanma davaları, sağlık hukuku (doktor hatası) - trafik kazası ve buna bağlı tazminat davaları gibi alanlarda hukuksal danışmanlık, dava ve takiplerde vekillik hizmetlerini yürütmekteyiz.

Bireysel

İş Hukuku

Büromuzda İş Hukuku alanında geniş bir kapsamda hizmet sunulmaktadır. Bu çerçevede, işçi-işveren uyuşmazlıklarının çözümüne olarak...

Bireysel

İcra İflas Hukuku

Ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili için icra ve iflas takibi yoluna başvurulması sık rastlanan hukuki konulardan b...

Bireysel

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, haksız fiillerden ve sözleşmeden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Gelen olarak "maddi tazminat d...

Bireysel

Sağlık Hukuku

Ülkemizde özellikle zorunlu sigorta uygulamasının getirilmesi sonrası malpraktis davaları hızla artış göstermiş, bu durum hasta ve...

Bireysel

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Büromuz avukatları, gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satımı dahil her aşamada mal sahiplerine, kiracılara, gayrim...

Bireysel

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku ofisimizde ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz alanlardan olup ofisimiz avukatları şahısların birbirlerine karşı işledi...

Bireysel

Miras Hukuku

Malvarlığında ölüm sonrası paylaşım düşünülerek planlama yapılmaması, vasiyetname düzenlenmemesi, medeni kanunun belirlediği saklı...

Bireysel

Aile ve Boşanma Hukuku

Ülkemizde yaklaşık her yıl 600.000 kişi evlenmekte ve yaklaşık 130.000 çift yargı yoluna başvurmaktadır.

Bireysel

Yabancılar Hukuku

YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, kurulduğundan bu yana yoğunlaştığı Türk - Avrupa Birliği Hukuku alanındaki faaliyetleri nedeniyle...

Bireysel

Tüketici Hukuku

YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, tüketici hukuku alanında; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve...

Bireysel

Sözleşmeler Hukuku

YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ekibi, ihtilafların önlenmesi konusunda hem yerel hem ulusal, hem de uluslar arası tecrübe sahibid...

Bireysel

Hukuki Danışmanlık

YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu dava ve icra takipleri öncesinde hukuki risk değerlendirmesinin yapılması, hukuki risklerin azaltı...

Kurumsal

Şirketler Hukuku

Birçok farklı alanda uzman deneyime sahip olan şirketler hukuku ekibimiz, amaca en uygun hukuki çözümleri sunarak müvekkillerine h...

Kurumsal

Birleşme ve Devir Almalar

YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, özellikle Trakya Bölgesi'nde birleşme ve devralmalar alanında önde gelen hukuk bürolarından biri ...

Kurumsal

Gayrimenkul Hukuku

Ekibimiz, gayrimenkul hukuku işlemlerinin tüm boyutlarına ilişkin olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize hizmet vermektedir....

Kurumsal

İş Hukuku

YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu avukatları, iş hukukuna ilişkin kanun ve düzenlemeler kapsamında müvekkillerine etkin ve kapsamlı ...

Kurumsal

İdare ve Vergi Hukuku

YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamu hizmetlerinin etkili şe...

20 Şub 2022

İşe İade Davasının Şartları Nelerdir

İşçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep ol...

02 Şub 2022

İşe İade Edilen İşçinin İşe Başlamaması

İşçi, işe iade davasını kazanır ve kararın kesinleşmesini takip eden 10 gün içinde işe dön...

05 Oca 2022

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

Bir işçinin işe girdiği gün dahil olmak üzere çıkış yaptığı güne kadar işveren tarafından ...

25 Mar 2021

Askerlik Nedeni İle Kıdem Tazminatı Alma

Kural olarak kendi isteği işe işinden ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu o...

20 Mar 2021

İşçinin Ücretinin Ödenmemesi

İş sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisi kuşkusuz işçinin ücret karşılığında çalışması...

15 Nis 2020

Kıdem Tazminatı Ödenmesi Şartları Nedir?

Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalışıp iş sözleşmesi sona eren işçiye yasada sayılan du...

10 Nis 2020

İstifa Eden Bir İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Hakkı

Kural olarak, istifa eden işçiler kıdem tazminatından yararlanamazlar. Ancak işçinin İş Ka...

15 Oca 2020

İş Kazasında İşçiye Sağlanan Haklar

İş kazaları sonucu işçi lehine SGK hükümleri çerçevesinde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafın...

20 Nis 2019

İŞ HUKUKU NEDİR? GENEL BİR BİLGİLENDİRME

İş hukuku genel olarak işçi ve işveren ilişkisini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku ...

07 Mar 2019

What is WACC, or Weighted Average Cost of Capital, and how to measure the cost of capital to a firm?

The two main sources from which a company can raise money are equity and debt. WACC is the...

01 Oca 2019

Mobbing Nedir

Mobbing, kelime anlamı olarak psikolojik şiddet, baskı, yıldırma veya sıkıntı verme anlaml...

28 Şub 2018

Private Equity and Its Capital Structure

Private equity and acquisition finance are the two principal forms of finance which are co...